بی تردید تبلور اندیشه, سرآمد بودن و پیشگامی در طرح های بزرگ و عرصه های علمی و فنی, نیازمند تحقق پیوند واقعی دانشگاه, صنعت و جامعه است.

<< پردیس فناوری کیش تبلور پیوند دانشگاه, صنعت و جامعه >>

 

دوره های تخصصی صنعت

دوره ها و کارگاه های آموزشی صنعتی،مدیریتی، کارگاه های ویژه و عمومی در تخصص ماست

 فرم جذب متخصصین دانشگاهی 

همکاری با متخصصین مجرب دانشگاهی در حوزه صنعتی که توانایی مشاوره و تدریس را دارند،

مشاوره آنلاین در حوزه صنعت

طراح ویژه راه اندازی سیستم مشاوره آنلاین از راه دور در صنعت کشور (دوراصنعت )

دوره های آموزشی آنلاین

برگزاری دوره های آنلاین و الکترونیکی همزمان (E learning) در حوزه زبان های خارجی و کامپیوتر

 

كارگاه نرم افزار Lift Designer