گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

آرش پژنگ

مهدی تیموری

محبوبه پرستو

نازنین تاشگر

هانیه توسلی

اعظم اقانژاد