اخبار صنعت

Going with a Date to the Prom

ارسال شده دراردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸ » توسط ‪: » دسته بندی ها: اخبار صنعت » (۰) دیدگاه

The prom is a very special high school dance that is held is the spring .This formal occasion is usually for the third and fourth year students.The boys and girls go to the dance in elegant attire ,and dance away the evening to the music of a live band.

در تاریخ معینی به مجلس رقص رفتن

پروم یک رقص مخصوص دبیرستانی ها میباشد که در بهار برگزار میشود. این موقعیت رسمی برای دانش آموزان 3 و 4 ساله میباشد. دختران و پسران با لباس ظریف میرقصند و شب را با موسیقی گروه زنده با رقص میگذرانند.

منبع : 101 داستان

درباره مرضیه مطلق

ارسال نظر

شما ابتدا باید عضو شوید و سپس یادداشت خود را ارسال کنید.