اخبار صنعت

Spin the Bottle

ارسال شده درمی 11, 2019 » توسط ‪: » دسته بندی ها: اخبار صنعت » (۰) دیدگاه

Spin the bottle is a kissing game that has been popular in American culture. In this game a participant must spin an empty bottle and kiss the person the spun bottle points to. this game is a popular especially among teenagers because it allows contact with the opposite sex without having to get really personal.

 

چرخاندن بطری

چرخاندن بطری یک بازی بوسه زنی است که در فرهنگ آمریکایی مشهور بوده است. در این بازی شرکت کنندگان باید بطری خالی را بچرخاند و شخصی را که بطری چرخان به آن اشاره میکند را ببوسند. این بازی بخصوص در میان نوجوانان مشهور است زیرا این اجازه را میدهد که با جنس مخالف تماس برقرار کنید بدون اینکه خودمانی شوید.

منبع : 101 داستان

درباره مرضیه مطلق

ارسال نظر

شما ابتدا باید عضو شوید و سپس یادداشت خود را ارسال کنید.